Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen finder sted i forsamlingshuset,

Tirsdag d. 20. marts kl. 19 og følgende dagsorden

Dagsorden vil være i følge vedtægterne:

1.  Valg af dirigent.

2.  Beretning fra bestyrelsens formand.

3.  Fremlæggelse af regnskab.

4.  Fastsættelse af næste års kontingent

5.  Indkomne forslag, SU d. 12 marts

6.  Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.

8.  Eventuelt.

Er man interesseret i fællesspisning, samme dag kl. 17.30 - der serveres svenskpølseret.

Man kan tilmelde sig arrangement HER, via facebook "byforeningen for Ødum og omegn"

eller sms 30643194

SU d. 16 marts 2018

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ødum og omegn